Tavná pistole HKP 220

300 / den

Uvedená cena je bez DPH.

Tavná pistole HKP 220 pro rychlé, efektivní a čisté lepení soklových lišt.

Při zapůjčení je nutné uhradit vratnou zálohu 3.000,- Kč v hotovosti.

Clear dates

Popis

Tavná pistole

Tavná pistole HKP 220 je určena pro lepení soklových lišt Döllken. S její pomocí dosáhnete rychlého a pevného uchycení.

K zajištění stoprocentní pevnosti je nutné lepidlo instalovat na suchý, čistý a bezprašný podklad.

Přesvědčivé výhody:

  • Rychlé a přesné dávkování tavného lepidla
  • 4,5 m dlouhý kabel pro optimální mobilitu při lepení
  • Zalomená tryska pro efektivní nanášení lepidla

Originální Döllken tavné lepidlo zakoupíte na prodejně.

  • 1 bal.: 2 kg (27 tyčinek, obj.č. 5105422 (1237,49 Kč bez DPH))
  • Z 1 tyčinky je možné přilepit až 8 bm, v závislosti na způsobu nanášení a podkladu.

Důležitéupozornění:

  • Při zapínání musí být pistole vždy ve svislé poloze, tzn. postavena na ploše k tomu určené. Doba nahřátí tavicího tělesa může být až 15 minut, v závislosti na okolní teplotě. Vlivem nahřívání může dojít k úniku lepidla, umístěte pod trysku vhodný podklad. Zamezte styku s podlahovou krytinou.
  • Při vypínání musí být pistole ve stejné poloze jako u zapínání. Lepidlo opět může vytékat, umístěte pod trysku vhodný podklad. Při nedodržení tohoto postupu může dojít k zatuhnutí kuličky, určující množství dávkovaného lepidla, na nesprávném místě.
  • V případě nedodržení uvedeného postupu a následného poškození pistole, Döllken neručí za poškození vzniklé vlivem nesprávného používání.
  • Používejte pouze originální Döllken tavné lepidlo. Při použití neoriginálních náhrad, hrozí poškození pistole, za které Döllken nenese žádnou odpovědnost!

Návody

Tavná pistole HKP220

All rights reserved.
Copyright © 2018–2018, Döllken RENTAL
Nastartujto.cz